Държавно ловно стопанство НЕСЕБЪР
Горска педагогика

Горска педагогика

Хората получават знания през целия си живот и образованието прави всеки от нас да бъде осъзнато същество с по-добро разбиране на ежедневието. Лесовъдите на ТП ДЛС „Несебър“ са активни и имат кауза да покажат гората като уникална класна стая със специални условия за изграждане на връзка, любов и защита на нашите гори с подрастващите!

Ръководството на стопанството подчертава необходимостта от работа с целеви групи от деца и тийнейджъри.  Служителите разработват образователни материали и провеждат различни инициативи и семинари фокусирани върху децата в подходяща форма. Целта е да се подчертае значението на горите и необходимостта от устойчивост на горите за бъдещите поколения.  Акцентът е върху връзката гора-човек и човек-природа. Гората е пространство за игра, опит, сетивност и учене. Тя е място за сътрудничество, място за приключения и приказки, тя е източникът на творчество и въображение, тя е оазис на мира и е отворена за всички хора ….

Кленовият лист се превръща в платно, парче кора- в лодка, а детето в капитан. Падащият ствол на дървото се превръща в мост, стръмният наклон в приключенска пързалка.  Катерици, лисици, пеперуди и всякакви други животинки има тук, но има и феи, елфи и джуджета. Мирише, чурулика, тряска, пръска зеленина и цветя, расте и старее.

Гората е най-естественото местообитание в света. Разнообразието от флора и фауна, форми, цветове и пространства са изключително богати. Откриването, изследването и опазването на това разнообразие е една от целите на обучението в областта на околната среда, свързано с горите. Искаме да разпространим идеята за осъзнаването на горите около нас и да бъдем благодарни за това, което ни предлага гората. Гората осигурява на децата достатъчно пространство, за да изживеят въображението и творчеството си . Едва ли има сглобяеми такива. Децата сами развиват играта и играчките си. Гората е „приключенската площадка“ и ви очаква винаги с нови задачи, експерименти, наблюдения и идеи.

„Само това, което знам, обичам! Само това, което обичам защитавам!“

 (Конрад Лоренц)


Гората е пространство за игра, опит, сетивност и учене. Заповядайте !

За информация: инж. Ина Иванова, тел: 0883406160