Трофеи от благороден елен – изложение 2023 г.

Трофеи от благороден елен – изложение 2023 г.

За девети път, на 08.11.2023 г. се проведе традиционния преглед на трофеи от благороден елен, добити през настоящия ловен сезон. Домакин бе Държавно ловно стопанство „Воден-Ири Хисар“, а участие в мероприятието взеха много държавни ловни стопанства, дивечовъдни участъци, както и ловни сдружения. Сред официалните гости бяха зам. министърът на Министерство на земеделието и храните – инж. Мирослав Маринов, директорът на ИАГ – инж. Стоян Тошев, проф. Нино Нинов, директори на държавни горски предприятия, както и на държавни горски и ловни стопанства. Гости на мероприятието бяха също така и от катедра „Ловно стопанство“ към ЛТУ, специалисти опериращи в организирания ловен туризъм, ловни деятели, ловни водачи и служители в различните структури на МЗХ и ИАГ, ловци и други.

Откриване на срещата направи инж. Иван Недков – директор на СЦДП Габрово. Приветствие за добре дошли и апел за поддържане на висока ловна култура и професионализъм, себеотдаденост към каузата да бъдеш ловен стопанин и поздравления за добрите резултати отправиха инж. Колев, инж. Маринов, инж. Тошев и проф. Нинов.

На събитието бяха представени 76 трофея от общо 175 такива, включени в Каталог на добитите трофеи от благороден елен, издаден от СЦДП Габрово. Повечето от участващите трофеи са отличени с медали по системата на Международния съвет по лова и опазване на дивеча (CIC). От анализа на включените в каталога трофеи става ясно, че 65 от тях са с точки над 210 и отличени с медал злато, още толкова със сребро и 30 с бронз.

Първите три златни трофея са от ДЛС „Воден – Ири Хисар“ с точки 255,31; 244,26 и 241,21 по CIC, съответно с тегло на рогата 13,920 кг; 13,780 кг и 11,810 кг и възраст 10; 9 и 9 г.

Държавно ловно стопанство „Несебър“ участва с три трофея от благороден елен. Те са добити през месец септември от чуждестранни ловци, които посещават стопанството ни за трета поредна година.  Теглото на всеки трофей с череп и рога е съответно 10,640 кг, 10,160 и 5,060 кг. Държавната оценителна комисия им отсъди 219,18; 212,98 и 167,25 точки по CIC и два от тях са отличени със златен медал. По отношение на възрастта трофеите са определени на по 10, 10 и 9 години, чрез метода на надлъжен срез на кътник М1 от долна челюст.

Изложбата на трофеите разкрива много информация от „кухнята“ на стопанисващите. Ловните трофеи, които бяха показани днес не са просто черепи и рога, те са резултат от много усилия и знания, които остават скрити за обикновения посетител. Състоянието на трофея и годините, на които той е изваден, показват усилията и времето, които ловният стопанин е вложил в работата си. Тук всеки може да почерпи от опита скрит зад добрите трофеи и да си даде сметка дали и къде може да подобри работата си по селекция, полова и възрастова структура и всички останали ловно стопански мероприятия.