Защитена местност Иракли се намира в землището на село Емона, община Несебър. Отстои на 9 км от град Обзор, на 3 км от Баня и на около 20 км от град Бяла. Както и на 51 км южно от град Варна и на около 45 км северно от град  Бургас.

С площ 42,3 хектара част от местността Иракли е обявена за защитена местност, за да опази типичните крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове, вписани в Червената книга на България и защитени от Закона за биологичното разнообразие. Сред тях са пясъчна лилия /Pancratium maritimum/, морски ранилист /Stachys maritima/, пясъчна млечка /Euphorbia peplis/, татарски млечник /Lactuca tatarica L./, морски ветрогон /Eryngium maritimum L./, понтийска ведрица /Fritillaria pontica/ и много видове птици.

Плажната ивица на Иракли попада в непосредствена близост до едноименната  защитена територия. Мястото се посещава от предимно млади хора и семейства с деца, които предпочитат да бъдат далеч от комерсиалните черноморски курорти, за да общуват пряко с дивата природа. Плажът е чист и широк, граничи с източните склонове на Стара планина, където са разположени сенчести лагери за палатки, хамаци и обособени огнища. Липсва всякаква инфраструктура.
Плажът на Иракли е знаково място за хора, занимаващи се с някаква форма на изкуство, театър, музика и защита на природата.

Защитена местност „Иракли“ попада изцяло в държавен горски фонд и съгласно разпоредбите на закона за защитените територии защитената местност се охранява от служители на  Държавното ловно стопанство „Несебър“, към  Районна дирекция по горите – Бургас.