ЮИДП ДП ТП ДЛС „Несебър
Директор: инж. Димитър Мандулев


гр. Несебър, ПК 8230, ул. „Дюни“ № 21
тел: 0554/ 4-33-83, e-mail: ddsnesebyr@mail.bg

 

Можете да се свържете с нас чрез контактната форма по-долу.

Полезни връзки:

→ Информация относно процедури на ТП ДЛС „Несебър“ можете да откриете тук: https://dlsnesebur.uidp-sliven.com/procedures

→ Информация относно електронни търгове на ТП ДЛС „Несебър“ можете да откриете тук: https://dlsnesebur.uidp-sliven.com/e-procedures

→ Информация относно цени на дървесина можете да откриете тук: https://dlsnesebur.uidp-sliven.com/cenorazpisi

→ Информация относно горската сертификация на ТП ДЛС „Несебър“ можете да откриете тук: https://dlsnesebur.uidp-sliven.com/gorska-sertifikaciya

→ Информация относно електронни превозни билети можете да откриете тук: http://tickets.iag.bg:8080/cgi-bin/index.cgi

Други:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
        Във връзка с изпълнение на Гражданската конвенция ратифицирана със закон, приет от ХХХVIII Народно събрание на 10 май 2000г.- ДВ, бр . 42 от 23 май 2000г. Ви представяме актуален адрес, чрез който можете да се свържете с нас.       С попълването на тази форма всеки посетител на сайта може да подаде информация за конкретни случаи на корупция или следствия от такива действия, злоупотреба с власт, лошо управление на държавно имущество и други нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, засягащи държавни или обществени интереси в системата на горите.     

 По Ваша преценка може да изберете да попълните електронната форма на адрес http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12 или да позвъните на безплатния телефон 0 800 20 800.       Предварително Ви благодарим за съдействието, което оказвате на Изпълнителна агенция по горите в борбата с корупцията в горския сектор!

Подай сигнал!