Ловен дом „Несебър“ се намира в новия град на Несебър. Настаняването тук е подходящо за съчетаване на ловни и плажни емоции.