Срок на ловуване:  

 

 • мъжки и приплоди – от 01 септември до 31 януари
 • женски – от 1 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

от

4,01

до

5,00 кг.

600 €

+

3 €*

от

5,01

до

6,00 кг.

900 €

+

5€ *

от

6,01

до

7,00 кг.

1400 €

+

6 €*

от

7,01

до

8,00 кг.

2000 €

+

8 €*

от

8,01

до

9,00 кг.

2800 €

+

10 €*

от

9,01

до

10,00 кг.

3800 €

+

12 €*

от

10,01

до

11,00 кг.

5000€

+

30 €*

от

11,01

до

12,00 кг.

8000 €

+

40 € *

                                           над

12,01 кг.

12000€

+

80 €*

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.

За отстреляна кошута над 2 г. – 150 €.

 

Селекционен отстрел:

 • до 2 г. – 100 €
 • от 2г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. – 300 €

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

Срок на ловуване:

 • мъжки и приплоди – от 01 септември до 31 януари
 • женски – от 01 октомври до 31 декември

Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.

Шилар

100 €

 

до 2 кг.

400 €

от

2,01

до

2,50 кг.

400 €

+

2 €*

от

2,51

до

3,00 кг.

500 €

+

4 €*

от

3,01

до

3,50 кг.

700 €

+

10 €*

от

3,51

до

4,00 кг.

1200 €

+

16 €*

                                           над

4,01 кг.

2000 €

+

30 €*

Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.

За отстреляна кошута – 50 €.

За отстрелян приплод – 50 €.

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на заявения за отстрел такъв.


Срок на ловуване:

ü  мъжки – целогодишно

ü  женски – от 01 октомври ди 31 декември

 

Трофеят се заплаща на база средноаритметичната дължина на рогата.

                                           до

50 см.

350

 

от

50,01

до

60 см.

600

+

20 €*

от

60,01

до

70 см.

800

+

50 €*

от

70,01

до

80 см.

1300

+

120 €*

                                           над

80 см.

2500

+

200 €*

Забележка: за всеки следващ сантиметър.

За отстреляна женска – 50 €.

За отстрелян приплод – 50 €.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

ПОДБОРЕН ЛОВ

Срок на ловуване:

 • целогодишно

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

                                            до

14,00 см.

300 €

 

от

14,01

до

16,00 см.

300 €

+

10 €*

от

16,01

до

18,00 см.

500 €

+

10 €*

от

18,01

до

20,00 см.

700 €

+

15 €*

от

20,01

до

22,00 см.

1000 €

+

30 €*

                                           над

22,01 см.

1600 €

+

60 €*

*Забележка:  за всеки следващ милиметър.

За отстреляна на дива свиня до 1 г. – 50 €.

За отстреляна дива свиня от 1 г. до 2 г. – 100 €.

За отстреляна женска над 2 г. – 500 €.

За ранен и ненамерен глиган  – 500 €.

За отстрелян глиган над 125.00 т. по CIC се заплаща10 % върху цената на трофея.

 

Срок на ловуване:

 • от 01 октомври до втората неделя на месец януари
 • групов лов в ловни дворове към БИСД – от 01 октомври до последния ден на февруари

 

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

                                            до

14,00 см.

300 €

от

14,01

до

16,00 см.

400 €

от

16,01

до

18,00 см.

500 €

от

18,01

до

20,00 см.

700 €

от

20,01

до

22,00 см.

1000 €

                                            над

22,01 см.

1600 €

 

За отстреляна дива свиня до 1 г. – 50  €.

За отстреляна дива свиня от 1 г. до 2 г. – 100 €.

За отстреляна женска над 2 г. – 500 €.

 

Срок на ловуване:

 • от втората събота на август до последният ден на февруари

за 1 брой

20 €

Забележка: по договаряне може да се начисли 10 % за ранен и ненамерен дивеч.

 

1.

Вълк / Canis lupos L /

за 1 брой

220

2.

Лисица / Vulpes vulpes /

за 1 брой

10 

3.

Чакал / Canis Aureus /

за 1 брой

10 

Забележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

Вид

За цяло животно, с кожа изкормено, без глава и крака

За цяло животно, одрано, изкормено, без глава и крака

Елени

3,50 € за кг.

4,00 € за кг.

Муфлони

2,00 € за кг.

2,50 € за кг.

Диви свине

1,50 € за кг.

2,00 € за кг.

Бекас

1,00 € за бр.

 

Трофейни животни през брачния период

 1,50 € за кг.

 

НЕОБРАБОЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ ЗА ПРЕПАРИАНЕ – 50 €

Забележка: в цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.

Нощувка със закуска съгласно категоризацията на ловната база:

 • ловен дом – единична стая – 60 €, двойна стая – 70 €
 • ловна хижа – единична стая – 30 €, двойна стая – 40 €

Храноден:

 • обяд – 30 €
 • вечеря – 30 €

Придружителите заплащат пълен размер на пансиона.

За деца до 7 (ненавършени) години, придружаващи ловците, не се заплаща за нощувка и храна.

За деца от 7 до 14 години се заплаща 50 % от цената за нощувка и храна.

Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Алкохолните напитки се продават по утвърден ценоразпис от директора на ТП ДЛС „Несебър”.

 • Ловен водач  – 70 € за един ден.
 • Носач – 30 € за един ден.
 • Цена за групов лов на дива свиня – 120 € за един ловец, за един ден организация.
 • Моторно превозно средство – 70 € за един ловец дневно.
 • Фотолов с водач – 40 € за един ден.
 • Трансфер (от място на пристигане –стопанство –място на отпътуване) – 1,20 € за км, като се отчитат реално изминатите километри – пълен курс.
 • Предоставяне на ловно оръжие – 25 € за 1 бр/ ден.
 • Боеприпаси за ловно оръжие – по ценоразпис.

Всички цени са в евро с включен ДДС.

Ценоразписа е минимален и може да се договарят и по-високи цени след одобрение на директора на държавното предприятие по чл. 193 от Закона за горите.

Запазваме си правото на промени.

Всички цени са в евро с включен ДДС.

Ценоразписа е минимален и може да се договарят и по-високи цени след одобрение на директора на държавното предприятие по чл. 193 от Закона за горите.

Запазваме си правото на промени.