Интензивни стопанства

Интензивни стопанства

Държавно ловно стопанство “Несебър” поддържа няколко бази за интензивно развъждане на дивеч (специално оградени територии).

БАЗА ЗА ИНТЕНЗИВНО РАЗВЪЖДАНЕ НА ДИВЕЧ „ГОРСКА БАРАКА“ I

Създадена изцяло за производства на муфлони. Загражденията ограничават достъпа на чакали (от подкопаване и прескачане), които изяждат малките и нарушават прираста на популацията.

БАЗА ЗА ИНТЕНЗИВНО РАЗВЪЖДАНЕ НА ДИВЕЧ „ГОРСКА БАРАКА“ II

Базата е с територия от 400-500 хектара и е създадена за интензивно развъждане на благороден елен. Целта е да бъде достигнат максималния прираст на популацията за нуждите на стопанството, както и при необходимост да се задивечават районите извън загражденията. Базата развъжда интензивно и дива свиня. Стопанството разполага и с база за развъждане на дивата свиня (майчин двор), където се отглеждат глигани и зрели свине.

БАЗА ЗА ИНТЕНЗИВНО РАЗВЪЖДАНЕ НА ДИВЕЧ “KАЛИНАТА”

Базата е с многопосочно предназначение – в момента основно се ползва за просветителски мероприятия, излети на деца и посещения от всеки, който се интересува от природа и наблюдение на животни. В нея интензивно се развъжда благороден елен, елен лопатар, муфлон и сърна.