Защитена местност “КОРИЯТА”

Защитена местност “КОРИЯТА”

Защитена местност “Корията” се намира до село Гълъбец, област Бургас. Селото се намира на 34 км северозападно от Поморие и на 16 км северно от Каблешково. Площта й е около 116 декара и представлява вековна лонгозна гора от ясен, летен дъб и бряст – единствената запазена до наши дни вековна дъбова гора в този край. Влажната зона на местността се намира на миграционния път Via Pontica и е една от най-важните междинни станции по време на прелета на птиците.