Природна забележителност „Пясъчни дюни“

Природна забележителност „Пясъчни дюни“

Пясъчните дюни са образувания с млад еволюционен процес и с много малко съдържание на свързващи вещества, поради което цялостният почвено-растителен комплекс е изключително крехка екосистема, която лесно се наранява и разпада. Пясъчните дюни са 5 на брой, в землището на гр. Несебър, с обща площ около тях 10 хектара.

Там върху специфична екологична среда в продължение на векове са възникнали растителни формации от изключително редки храстови, цветни и тревни видове. Те са представители на така наречената псамофитна (пясъчна) флора, но някои от тях вече са в Червената книга на България. Сред тях са:

Пясъчна лилия /Pancratium maritimum/ – изключително красиво листно декоративно растение от семейство кокичеви, което цъфти с едри, бели и ароматни цветове през цялото лято – от юли до септември;

Равенски ериантус /Erianthus ravennae/ – тревен вид висок около два метра, с красиви панделковидни листа и сребристобяло съцветие. Расте по пясъчните дюни. Видът e включен в Червената книга на България;

Морски ветрогон /Eringium maritimum/ – рядко многогодишно тревисто растение със сребристи листа и светлосини цветове;

Морски ранилист /Stachys maritima/  – рядко растение, което цъфти от месец май до август.

Освен тези характерни за дюните и пясъчните територии растения има още редица красиви и интересни видове. Те също създават специфичен облик на отделните местности и са интересни за ботаниците. Сред тях са пясъчен мак, жълт пясъчен лен, пясъчна дзука, марзденията и др.