През годината на няколко пъти служители на ДЛС „Несебър“ се срещаха с децата от кръжок „Млад еколог“ и „Млад природозащитник“. По време на срещите ни най-често си говорихме за обитателите в горите и гората като среда за живот.

На 24.04.2019 г. децата решиха да ни покажат какво са научили от нас, като пресъздадоха знанията си върху белия лист. Рисуваха диви животни в тяхната естествена среда, вдъхваха им живот с моливи и душа чрез разказите си. Оказа се, че животните на ДЛС „Несебър“ са с най-широк ареал на разпространение. От векове в горите, днес на белия лист и за винаги в сърцата на нашите ученици!