Африканската чума по свинете (African swine fever) е едно от най-важните заболявания при домашните и дивите свине поради своите високи нива на смъртност, липсата на лечение и ваксина.

Веднъж проникнала в дадена държава болестта има значително негативно въздействие върху националната, регионалната и международната търговия, поминъка на свиневъдите и ловното стопанство. Още повече изкореняването му е изключително трудно и при дивите свине може да отнеме години.

За подаване на сигнали свързани с Африканска чума по свинете (АЧС) на територията на ТП ДЛС „Несебър“, моля обадете се на тел: 0899865500 – Красимир Григоров.

Практически инструкции за ловците във връзка с надзора на болестта африканска чума по свинете (АЧС) в България:

> Незабавно информиране на официален ветеринарен лекар за:

всяко едно намерено умряло диво прасе,

-промяна на здравния статус, поведението и/или изменение от нормалния вид на вътрешните органи при първичната обработка на отстреляните диви свине както следва:

-отстреляни видимо изтощени животни (непредизвикано от гонката)

-отстреляни диви свине с некоординирани движения (непредизвикано от гонката)

-кръвоизливи по вътрешните органи (бели дробове и/или черва и/или сърце и/или стомах и/или бъбреци и/или лимфните възли вкл. сливиците

-видимо уголемен далак

-точковидни кръвоизливи по бъбрека

-лимфни възли наподобяващи кръвни съсиреци

Предоставяне на официален лекар или на съответното ДГС/ДЛС на следните проби от всяко едно отстреляно диво прасе:

-кръв в малко шишенце или вакумтейнер (кръвта се взема при отваряне на гръдна или коремна стена, а при невъзможност сърцето се разрязва и от него се взима кръвния съсирек) за изследване наличие на вируса на АЧС;

-далак, бъбрек, сливици и др. лимфни възли в найлонов плик за изследване наличие на вируса на АЧС;

-дъвкателен мускул; диафрагма и межруребрен мускул за изследване наличие на трихинела.

Задължително от всяко диво прасе се взимат и кръвната и органните проби. В случай на намерен загнил труп на дива свиня се взима дълга тръбна кост в найлонов плик. За всяко диво прасе на официалния ветеринарен лекар се предоставя следната информация:

  • дата на отстрел
  • място на отстрел
  • възраст на дивото прасе
  • пол

След първичната обработка на отстреляна дива свиня се извършва обезвреждане чрез загробване или изгаряне на кожите, черва и други странични и отпадни продукти.