Ловни трофеи

Ловни трофеи

ДЛС „НЕСЕБЪР“ предлага  отлични възможности за трофеен отстрел, като, най-общо, при отделните видове дивеч може да се очакват следните трофеи: Трофеите от Благороден елен /Cervus elaphus/ в стопанството обикновено са в категорията 7 – 9 кг., при Дивата свиня /Sus scrofa/ зъбите са с дължина над 22 см., като е възможен и отстрел на глигани над 25 см., Муфлон /Ovis musimon/ – дължина на рогата 80 – 85 см., Сръндак /Capreolus capreolus/ – 350 – 400 г., Елен лопатар /Cervus dama/ – до 3 кг. Почти всички трофеи, добити в ДЛС „НЕСЕБЪР“, след оценка на оценителна комисия, се удостояват с медал.