По покана на  учениците от кръжок „Млад еколог” и „Млад природозащитник” , служители от ДЛС „Несебър” гостуваха  на училище „Любен Каравелов.  Учениците искаха да се запознаят с дейността на лесовъда и със защитените територии, които са в близост до тях. Инж. Янко Георгиев  запозна децата с процесите протичащи в горите и мястото и дейността на лесовъда в тях.

На децата бе представена презентация за ЗМ „Калината”.

Радостни емоции и интерес предизвикаха ценните животински и растителни видове, които обитават местността и близостта на това място до домовете ни.

Децата се заканиха в най-скоро време да посетят „Калината”. Очакваме ви !