МЛАД ЕКОЛОГ И МЛАД ПРИРОДОЗАЩИТНИК

МЛАД ЕКОЛОГ И МЛАД ПРИРОДОЗАЩИТНИК

На 14.03.2019 г. гости на Държавно ловно стопанство „Несебър“ бяха ученици от кръжоци „Млад еколог“ и „Млад природозащитник“ при СУ „Любен Каравелов“, гр. Несебър. При посещението си, децата разгледаха ловната сбирка на стопанството. Представени им бяха горските обитатели, срещащи се в източната част на Стара планина и черноморското крайбрежие. Учениците бяха впечатлени най-много от представителите на разред чифтокопитни – благороден елен, елен лопатар и муфлон, както и от хищниците – вълк, чакал, язовец и белка. От птиците най-голям интерес при децата предизвикаха мишеловът, горският бекас, както и различните видове чапли, кеклици и сови.

Ръководството на ДЛС „Несебър“ благодари на учителите на СУ „Любен Каравелов“ и на родителите, че възпитават децата си в уважение и любов към природата. Общуването с нея, особено в градовете, е необходима част от изграждане личността на детето. Точно тук е ролята на родителя и учителя, които с личния си пример показват, че опазването на природата и поддържането на равновесието в нея се случва чрез участието на всеки един човек!