Държавно ловно стопанство Несебър Ви пожелава светли зимни празници. Нека идните дни бъдат по-здрави, по-сплотени и по-усмихнати!