Други

FSC ОДИТ, 2019 Г.

Posted on

В периода 18-19.09.2019 год. на ТП Държавно ловно стопанство „Несебър” бе извършен годишен сертификационен одит от независим сертифициращ орган. […]