Лов

ДИВА СВИНЯ – ТРОФЕЕН ОТСТРЕЛ

Дивата свиня предлага изключително ценен ловен трофей, както и много емоционален лов. Трофейният отстрел в ДЛС „НЕСЕБЪР“ се извършва предимно индивидуално, чрез издебване, чрез причакване …

Изложение на ловни трофеи от благороден елен, 2018 г.

На 19.10.2018 г. се проведе изложение на ловни трофеи от благороден елен. Домакин бе Държавно ловно стопанство „Росица”.На събитието присъстваха заместник-министърът на МЗХГ Атанас Добрев, …

Дивечова трапеза

За поддържане на здрави и стабилни дивечови популации, Държавно ловно стопанство „Несебър” ежeгодно планира и извършва множество ловностопански мероприятия. За успеха на по-горното наред с поддържане, опазване …

ДОЦ. ХРИСТО МИХАЙЛОВ ПРЕД „ТРУД“: „ЛОВЦИ МНОГО, А ДИВЕЧЪТ Е ХВЪРЛЕН КУРБАН“

С благодарности към онлайн изданието на „Труд“ за предоставяне право на публикуване. Линк към статията в електронното издание на „Труд“ от Анелия Славейкова, снимка Пламен …

„Познаваме и рисуваме“

През годината на няколко пъти служители на ДЛС „Несебър“ се срещаха с децата от кръжок „Млад еколог“ и „Млад природозащитник“. По време на срещите ни …