ОБИКНОВЕНА ЕЛА/ ABIES ALBA

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер

на балата/

d, см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

до 1 м.

35

24

1,0-1,25

40

20

30

36

1,25-1,5

45

30

48

1,5-1,75

50

50

66

72

1,75-2,0

55

84

90

2,0-2,5

60

108

-​

над 2,5

70

192

ГРЪЦКА ЕЛА/ ABIES CEPHALONICA

Размер на фиданката 

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/

d, см

Обем на

кнтейнера, л

Бала

Контейнер

​1,0-1,25

40

20

36

42

1,25-1,5

45

30

54

66

1,5-1,75

50

50

72

84

1,75-2,0

55

108

2,0-2,5

60

 

КОНКОЛОРКА/ СРЕБРИСТА ЕЛА/ ABIES CEONCOLOR

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/

d, см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

1.5-2.0

50

84

2,0-2.5

50

50

108

120

2.5-3.0

60

144

над 3,0

70

180

ИСПАНСКА ЕЛА/ ABIES PINSAPO

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата, см

Обем на

кoнтейнера, л

Бала

Контейнер

0,35-0,4

12

15

до 1,0

25

24

1,0-1,25

40

25

36

36

1,75-2,0

60

108

над 2,5

80

192

АТЛАСКИ КЕДЪР/ CEDRUS ATLANTICA

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/

d, см

Обем на

кoнтейнера,

л

Бала

Контейнер

0,5

3

6

1,5-2,0

40

54

2,0-2,5

45

50

66

84

2,5-3,0

50

84

3,0-3,5

60

132

3,5-4,5

70

192

ХИМАЛАЙСКИ КЕДЪР/ CEDRUS DEODARA

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/

d, см

Обем на

кoнтейнера, л

Бала

Контейнер

2,5-3,0

50

84

3,0-3,5

60

132

3,5-4,5

70

192

АРИЗОНСКИ КИПАРИС/ CUPRESSUS ARIZONICA

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/

d, см

Обем на

кoнтейнера, л

Бала

Контейнер

     

1,5-2,0

40

48

2,0-2,5

45

60

     
     

ОБИКНОВЕН КИПАРИС/ CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d,см

Обем на

кoнтейнера, л

Бала

Контейнер

     
1,0-1,5718

1,5-2,0

40

43

42

42

2,0-2,5

45

54

2,5-3,0

50

72

3,0-4,0

50

144

КОЛОНOВИДЕН КИПАРИС/COLUMNARIS SEMPERVIRENS

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/d, см

Обем на

кoнтейнера, л

Бала

Контейнер

1,5-2,0

40

42

2,0-2,5

45

54

2,5-3,0

50

72

3,0-4,0

50

144

ЛИБОЦЕДРУС/ LIBOCEDRUS DECURRENS

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/

d, см

Обем на

кнтейнера, л

Бала

Контейнер

до 1,0

25

18

1,0-1,5

30

30

24

36

1,5-2,0

40

48

2,0-2,5

45

66

МИРИЗЛИВА СМРИКА/ CUPRESSUS SEMPERVIRENS

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d,см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

до 0,5

25

12

0,5-1,0

30

18

Обикновен смърч/ Picea abies

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/

d, см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

до 1,0

25

18

1,0-1,25

30

20

24

36

1,25-1,5

30

30

36

48

1,5-1,75

30

48

Сребрист смърч/ Picea pungens

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d, см

Обем на

кнтейнера, л

Бала

Контейнер

0,1

2

4,8

0,25

5

7,2

Морски бор/ Pinus maritima

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d, см

Обем на

кнтейнера, л

Бала

Контейнер

1,5-2,0

40

48

2,0-2,5

45

60

2,5-3,0

50

78

3,0-3,5

55

132

Черен бор/ Pinus nigra

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d, см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

2,0-2,5

45

60

2,5-3,0

50

78

3,0-3,5

55

132

Бял бор/ Pinus sylvestris

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d,см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

до 2,0

40

42

2,0-2,5

45

54

2,5-3,0

55

72

Западна туя (кълбовидна)/Tujya occidentalis (Globoza)

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d,см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

0,4-0,6

25

12,5

0,6-0,8

30

30

18

19,2

Западна туя (ерикоидна)/ Tujya occidentalis (ericoides)

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d,см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

0,4-0,5

25

20

9,6

15

0,5-0,8

30

30

14,4

18

Западна туя (Колоновидна/фастагиата)/ Tujya occidentalis (Fastagiata)

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/

d,см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

до 1 м.

20

12

1,0-1,2

25

15,6

1,2-1,4

25

19,2

1,4-1,6

30

30

24

30

1,6-1,8

35

43

36

42

Западна туя- Смарагдова/ Tujya occidentalis- Smaragd

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d,см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

до 1 м.

20

12

1,0-1,2

25

15,6

1,2-1,4

25

19,20

1,4-1,6

30

30

24

30

1,6-1,8

35

43

36

42

Западна туя – Златиста/ Tujya occidentalis-Sunkist

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d,см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

над 1,5

25

18

Източна туя/ Tujya orientalis

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d,см

Обем на

контейнера,

л

Бала

Контейнер

1,0-1,5

25-30

9,6

Източна туя-оформена/ Tujya orientalis

до 1 м.

20

12

1,0-1,25

25

15,6

1,25-1,5

30

19,2

1,5-1,75

35

24

над 1,75

35

30

Гигантска туя/ Tujya plicata

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на

балата/ d,см

Обем на

контейнера, л

Бала

Контейнер

1,0-1,5

25

12