Държавно ловно стопанство НЕСЕБЪР
Широколистни фиданки

Широколистни фиданки

Бреза/ Betula pendula

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Диаметър на стъблото, см

Размер на балата/

d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

2,5-3,0

8-10

35

43

18

48

10-12

40

24

12-14

40

30

14-16

45

36

16-18

45

48

18-20

50

54

Липа/ Tilia

Размер на фиданката 

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на кнтейнера, л

Бала

Контейнер

2,5-3,5

35

48

Конски кестен/ Aesculus hipposcastanum

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на кнтейнера, л

Бала

Контейнер

1,5-2,5

30

 –

36

Албиция/ Albizzia julibrissin Duz.

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

1,5-2,0

30

18

Източен чинар/ Plantanus orientalis

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Диаметър на стъблото., см

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

8-10

25

30

10-12

30

36

12-14

40

48

Бяла акация-кълбовидна/ Rоbinia pseudoacacia-Umbraculifera

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Диаметър на стъблото, см

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

2,5-3,0

40

48

Корков дъб/ Quercus suber

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина на стъблото, м

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

2,0-3,0

40

60

0,6-0,8

4

7,20

Японски чашкодрян/ Euonymus japonicum

Размер на фиданката 

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

0,4

3

6

0,5

20

12

Лавровишня/ Laurocerasus officinalis

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

0,6-0,8

20

12,00

0,8-1,0

25

15,60

1,0-1,2

30

19,20

1,2-1,4

35

24,00

Цезалпиния/ Cesalpinia dilliesii

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

0,3

2

4,8

до 1 

20

18

Котонеастер / Cotoneaster

Размер на фиданката

Цена, лв с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

3

6

Птиче грозде / Ligustrum

Размер на фиданката

Цена, лв с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

0,6-0,8

2

1,80

Розмарин / Rosmarinus officinalis

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

0,4

3

6

Дафиново дърво / Laurus nobilis

Размер на фиданката

Цена, лв с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на контейнера, л

Бала

Контейнер

0,40

3

6

0,50

20

7,20

Червена пираканта/ Piracantha coccinea

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на кoнтейнера, л

Бала

Контейнер

0,4-0,6

3

6

до 1

20

7,20

Лоницера / Lonicera nitida

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на кoнтейнера, л

Бала

Контейнер

3

6

Едролистна магнолия / Magnolia grandiflora

Размер на фиданката

Цена, лв с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на кoнтейнера, л

Бала

Контейнер

0,4-0,5

5

12

0,6-0,8

20

15