НА ГОСТИ НА СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ГР. НЕСЕБЪР

НА ГОСТИ НА СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ ГР. НЕСЕБЪР

По покана на учениците от кръжок „Млад еколог” и „Млад природозащитник”, служители от Държавно ловно стопанство „Несебър” гостуваха днес (28.03.2019 г.) на училището.

Учениците искаха да се запознаят с дейността на лесовъда и със защитените територии, които са в близост до тях. Инж. Янко Георгиев запозна децата с процесите протичащи в горите и мястото и дейността на лесовъда в тях.

На децата бе представена презентация за защитена местност „Калината”. Радостни емоции и интерес предизвикаха ценните животински и растителни видове, които обитават местността и близостта на това място до домовете им.

За спомен от посещението ни, на домакините бе подарен макет на горска къщичка, изработена от естествени материали и фиданка от сребрист смърч. Децата обещаха да се грижат за дръвчето и се заканиха в най-скоро време да посетят защитената местност. Очакваме ви !