Честит празник на всички лесовъди и служители в системата на горите и на всички, които обичат природата и ценят гората!

от ДЛС Несебър