Дивата свиня предлага изключително ценен ловен трофей, както и много емоционален лов. Трофейният отстрел в ДЛС „НЕСЕБЪР“ се извършва предимно индивидуално, чрез издебване, чрез причакване или от чакало. Високата численост на дива свиня в района, усилията по стопанисване и селекция гарантират качествени трофейни глигани за отстрел.