БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН CERVUS ELAPHUS L

Срок на ловуване:  

üмъжки и приплоди– от 01 септември до 31 януари

üженски – от 1 октомври до 31 декември

 

Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.

от

4,01

до

5,00 кг.

600 €

+

3 €*

от

5,01

до

6,00 кг.

900 €

+

5 €*

от

6,01

до

7,00 кг.

1400 €

+

6 €*

от

7,01

до

8,00 кг.

2000 €

+

8 €*

от

8,01

до

9,00 кг.

2800 €

+

10 €*

от

9,01

до

10,00 кг.

3800 €

+

12 €*

от

10,01

до

11,00 кг.

5000 €

+

30 €*

от

11,01

до

12,00 кг.

8000 €

+

40 €*

                                           над

12,01 кг.

12000 €

+

80 €*

*Забележка: за всеки следващи 10 грама.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.

За отстреляна кошута над 2 г. – 150 €.

Селекционен отстрел:

до 2 г. – 100 €

от  2г. до 4 г. с тегло на трофея до 4,00 кг. – 300 €

След 30 октомври се прави до 10 % отсъпка от отстрелната цена за трофейните животни.

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

ДИВА СВИНЯ SUS SCROFA L.

ПОДБОРЕН ЛОВ

Срок на ловуване:

ü  целогодишно

 

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

                                            до

14,00 см.

300

 

от

14,01

до

16,00 см.

300

+

10 €*

от

16,01

до

18,00 см.

500

+

10 €*

от

18,01

до

20,00 см.

700

+

15 €*

от

20,01

до

22,00 см.

1000

+

30 €*

                                           над

22,01 см.

1600

+

60 €*

*Забележка:  за всеки следващ милиметър.

 

За отстреляна на дива свиня до 1 г. – 50 €.

За отстреляна дива свина от 1 г. до 2 г. – 100 €.

За отстреляна женска над 2 г. – 500 €.

За ранен и ненамерен глиган  – 500 €.

За отстрелян глиган над 125.00 т.по CIC се заплаща10 % върху цената на трофея.

От 01 май до 31 август се прави 10 % отстъпка от отстрелните цени за трофейните животни.

ГРУПОВ ЛОВ / ГОНКА /

Срок на ловуване:

ü  от 01 октомври до втората неделя на месец януари

ü  групов лов в ловни дворове към БИСД – от 01 октомври до последния ден на февруари.

 

Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

                                            до

14,00 см.

300

от

14,01

до

16,00 см.

400

от

16,01

до

18,00 см.

500

от

18,01

до

20,00 см.

700

от

20,01

до

22,00 см.

1000

                                            над

22,01 см.

1600

 

За отстреляна дива свиня до 1 г. – 50  €.

За отстреляна дива свиня от 1 г. до 2 г. – 100 €.

 

За отстреляна женска над 2 г. – 500 €.

ЕЛЕН ЛОПАТАР CERVUS DAMA L.

Срок на ловуване:

ü  мъжки и приплоди – от 01 септември до 31 януари

ü  женски - от 01 окомври до 31 декември

 

Трофеят се заплаща на база тегло в килограми, измерен с горната челюст.

Шилар

100

 

до 2 кг.

400

от

2,01

до

2,50 кг.

400

+

2 €*

от

2,51

до

3,00 кг.

500

+

4 €*

от

3,01

до

3,50 кг.

700

+

10 €*

от

3,51

до

4,00 кг.

1200

+

16 €*

                                           над

4,01 кг.

2000

+

30 €*

Забележка: за всеки следващи 10 грама.

 

 

За трофеи над 200.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.

За отстреляна кошута – 50 €.

За отстрелян приплод – 50 €.

След 30 ноември се прави до 10 % отстъпка от отстрелната цена за трофейните животни.

 

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на заявения за отстрел такъв.

МУФЛОН OVIS MUSIMON PALL.

Срок на ловуване:

ü  мъжки - целогодишно

ü  женски – от 01 септември до 31 януари

 

 

Трофеят се заплаща на база средноаритметична дължина на рогата.

                                           до

50 см.

350

 

от

50,01

до

60 см.

600

+

20 €*

от

60,01

до

70 см.

800

+

50 €*

от

70,01

до

80 см.

1300

+

120 €*

                                           над

80 см.

2500

+

200 €*

Забележка: за всеки следващ сантиметър.

 

 

За отстреляна женска – 50 €.

За отстрелян приплод – 50 €.

За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10 % върху цената.

 

За ранен и ненамерен дивеч се заплаща 50 % от стойността на цената на заявения за отстрел такъв.

ГОРСКИ БЕКАС SCOLOPAX RUSTICOLA /L/

Срок на ловуване:

üот втората събота на август до последният ден на феруари.

 

за 1 брой

20 €

 Забележка: по договаряне може да се начисли 10 % за ранен и ненамерен дивеч.

ХИЩНИЦИ

1.

Вълк / Canis lupos L /

за 1 брой

220

2.

Лисица / Vulpes vulpes /

за 1 брой

10 

3.

Чакал / Canis Aureus /

за 1 брой

10 

 

Забележка: отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

 

УСЛУГИ

Нощувка със закуска съгласно категоризацията на ловната база:

ловен дом – единична стая – 40 €, двойна стая – 50 €

ловна хижа – единична стая – 20 €, двойна стая – 30 €

 

Храноден:

обяд – 20 €

вечеря – 20 €

Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Алкохолните напитки се продават по утвърден ценоразпис от директора на ТП ДЛС „Несебър”.

Ловен водач за един ден – 50 €

Носач за един – 15 €

Цена за групов лов на дива свиня – 80 € за един ловец дневно

Моторно превозно средство – 50 € за един ловец дневно

Фотолов за един ден с водач – 20 €

Трансфер (място на пристигане – стопанство –място на отпътуване) – 0,70 € за км., но не-повече от 300 €

 

Всички цени са в евро с включен ДДС.

Ценоразписа е минимален и може да се договарят и по-високи цени след одобрение на директора на държавното предприятие по чл. 193 от Закона за горите.

Запазваме си правото на промени.

Ловен дом Горска барака

Ловен дом Горска барака

  

 

 

  

 

Ловен дом Калината

Ловен дом Калината

Ловен дом Несебър

Ловен дом Несебър