РАЗСАДНИКОВО ПРОИЗВОДСТВО

 

 

 

 

 

 

 

Обикновена ела/ Abies alba

Обикновена ела/ Abies alba

Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
1,0-1,25 40 20 30 36
1,25-1,5 45 30 48 48
1,5-1,75 50 50 66 66
1,75-2,0 55 - 84 -
2,0-2,25 60 - 102 -

Гръцка ела / Abies cefalonica

Гръцка ела/ Abies cephalonica

Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,75-1,0 35 20 24 30
1,0-1,25 40 30 36 42
1,25-1,5 45 50 54 60
1,5-1,75 50 - 78 -
1,75-2,0 60 - 108 -
2,0-2,25 70 - 144 -

Конколорка/ Сребриста ела/ Abies ceoncolor

 

КОНКОЛОРКА/ СРЕБРИСТА ЕЛА/ ABIES CEONCOLOR

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на кнтейнера, л

Бала

Контейнер

1,0-1,50

-

50

60

72

1,5-2,0

40

50

84

90

2,0-2,5

50

-

108

-

2,5-3,0

60

-

144

-


 

Испанска ела/ Abies pinsapo

Испанска ела/ Abies pinsapo

Размер на фиданката

Цена, лв. с ДДС

Височина, м

Размер на балата/ d, см

Обем на кнтейнера, л

Бала

Контейнер

0,35-0,4

-

12

-

15

1,0-1,25

45

-

48

-

1,25-1,5

50

-

60

-

1,5-1,75

55

-

96

-

1,75-2,0

60

-

144

-

2,0-2,25

70

-

168

-

2,25-2,5

75

-

192

-

2,5-2,75

80

-

228

-

Атласки кедър/ Cedrus atlantica

Атласки кедър/ Cedrus atlantica

Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,5 - 3 - 6
до 1,5 35 30 36 48
1,5-2,0 40 50 54 66
2,0-2,5 45 - 66 -
2,5-3,0 50 - 84 -
3,0-3,5 60 - 132 -
3,5-4,5 70 - 192 -

Хималайски кедър/ Cedrus deodara

 

Хималайски кедър/ Cedrus deodara

Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
2,0-2,5 45 - 66 -
2,5-3,0 50 - 84 -
3,0-3,5 60 - 132 -
3,5-4,5 70 - 192 -

Аризонски кипарис/ Cupressus arizonica

Аризонски кипарис/ Cupressus arizonica

Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
1,0-1,5 30 - 24 -
1,5-2,0 40 - 36 -
2,5-3,0 45 - 48 -
2,0-3,0 50 - 72 -
3,0-4,0 60 - 144 -

Обикновен кипарис/ Cupressus sempervirens

Обикновен кипарис/ Cupressus sempervirens

Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,6-,08 - 3 - 7,2
0,6-1,0 - 7 - 12
1,5-2,0 40 43 42 42
2,0-2,5 45 - 54 -
2,5-3,0 50 - 72 -
3,0-4,0 50 - 144 -

Колонoвиден кипарис/ Columnaris sempervirens

Колонoвиден кипарис/Columnaris sempervirens

Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
1,5-2,0 40 - 42 -
2,0-2,5 45 - 54 -
2,5-3,0 50 - 72 -
3,0-4,0 50 - 144 -

Либоцедрус/ Libocedrus decurrens

Либоцедрус/ Libocedrus decurrens

Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
до 1,0 25 - 18 -
1,0-1,5 30 30 24 36
1,5-2,0 40 - 48 -
2,0-2,5 45 - 66 -

Миризлива смрика/ Cupressus sempervirens

Миризлива смрика/ Cupressus sempervirens

Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
до 0,5 25 - 12 -
0,5-1,0 30 - 18 -

Обикновен смърч/ Picea abies

Обикновен смърч/ Picea abies
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
до 1,0 25 - 18 -
1,0-1,25 30 20 24 36
1,25-1,5 30 30 36 48
1,5-1,75 30 - 48 -

 

Сребрист смърч/ Picea pungens
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,1 - 2 - 4,8
0,25 - 5 - 7,2

Морски бор/ Pinus martima

Морски бор/ Pinus maritima
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
1,5-2,0 40 - 48 -
2,0-2,5 45 - 60 -
2,5-3,0 50 - 78 -
3,0-3,5 55 - 132 -

Черен бор/ Pinus nigra

Черен бор/ Pinus nigra
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
2,0-2,5 45 - 60 -
2,5-3,0 50 - 78 -
3,0-3,5 55 - 132 -

Бял бор/ Pinus sylvestris

Бял бор/ Pinus sylvestris
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
до 2,0 40 - 42 -
2,0-2,5 45 - 54 -
2,5-3,0 55 - 72 -

Западна туя (кълбовидна)/Tujya occidentalis (Globoza)

Западна туя (кълбовидна)/Tujya occidentalis (Globoza)
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,4-0,6 25 - 12 -
0,6-0,8 30 30 15 18

Западна туя (ерикоидна)/ Tujya occidentalis (ericoides)

Западна туя (ерикоидна)/ Tujya occidentalis (ericoides)
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,4-0,5 25 20 9,6 15
0,5-0,8 30 30 14,4 18

Западна туя (Колоновидна/фастагиата)/ Tujya occidentalis (Fastagiata)

Западна туя (Колоновидна/фастагиата)/ Tujya occidentalis (Fastagiata)
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,8-1,0 20 - 14,4 -
1,0-1,25 20 20 16,8 19,20
1,5-1,75 30 - 24 -

Западна туя- Смарагдова/ Tujya occidentalis- Smaragd

Западна туя- Смарагдова/ Tujya occidentalis- Smaragd
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,6-0,8 20 - 12 -
0,8-1,0 20 - 14,4 -
1,0-1,25 20 20 16,8 19,20

Западна туя - Златиста/ Tujya occidentalis- Sunkist

Западна туя - Златиста/ Tujya occidentalis- Sunkist
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
1,25-1,5 25 - 16,8 -

Източна туя/ Tujya orientalis

Източна туя/ Tujya orientalis
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,8-1,2 25-30 - 9,6 -
Източна туя-оформена/ Tujya orientalis
1,0-1,2 25-30 - 14,4 -

Гигантска туя/ Tujya plicata

Гигантска туя/ Tujya plicata
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
1,0-1,5 25 - 14,4 -

.

ШИРОКОЛИСТНИ ВИДОВЕ ДЪРВЕТА И ХРАСТИ

Бреза/ Betula pendula

Бреза/ Betula pendula
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Диаметър на стъблото., см Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
2,5-3,0 8-10 35 43 18 48
- 10-12 40 - 24 -
- 12-14 40 - 30 -
- 14-16 45 - 36 -
- 16-18 45 - 48 -
- 18-20 50 - 54 -

Липа/ Tilia

Липа/ Tilia
Размер на фиданката   Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
2,5-3,0 - 43 - 48
2,5-3,5 35 - 48 -

Конски кестен/ Aesculus hipposcastanum

Конски кестен/ Aesculus hipposcastanum
Размер на фиданката
Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
1,5-2,5 30  - 36 -

Албиция/ Albizzia julibrissin Duz.

Албиция/ Albizzia julibrissin Duz.
Размер на фиданката
Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
1,5-2,0 30 - 18 -

Източен чинар/ Plantanus orientalis

Източен чинар/ Plantanus orientalis
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Диаметър на стъблото., см Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
6-7 25 - 24 -
8-9 30 - 36 -
10-11 40 - 48 -

Бяла акация-кълбовидна/ Rоbinia pseudoacacia-Umbraculifera

Бяла акация-кълбовидна/ Rоbinia pseudoacacia-Umbraculifera
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Диаметър на стъблото., см Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
2,5-3,0 40 - 60 -
Бяла акация/ Rоbinia pseudoacacia
2,5-5,0 40 - 36 -

Корков дъб/ Quercus suber

Корков дъб/ Quercus suber
Размер на фиданката
Цена, лв. с ДДС
Диаметър на стъблото., см Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
2,0-3,0 40 - 60 -

Японски чашкодрян/ Euonymus japonicum

Японски чашкодрян/ Euonymus japonicum
Размер на фиданката  Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,4 - 3 - 6
05 20 - 12 -

Лавровишня/ Laurocerasus officinalis

Лавровишня/ Laurocerasus officinalis
Размер на фиданката
Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,4-0,6 - 2 - 6
0,6-0,8 25 5 12 10,8
0,8-1,0 30 30 15 19,2

Цезалпиния/ Cesalpinia dilliesii

Цезалпиния/ Cesalpinia dilliesii
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,3 - 2 4,8 -

Котонеастер / Cotoneaster

Котонеастер / Cotoneaster
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
- - 3 - 6

Птиче грозде / Ligustrum

Птиче грозде / Ligustrum
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,4-0,6 - 1 - 1,8
0,6-0,8 - 2 - 2,4

Розмарин / Rosmarinus officinalis

Розмарин / Rosmarinus officinalis
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,4 - 3 - 6

Дафиново дърво / Laurus nobilis

Дафиново дърво / Laurus nobilis
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,25 - 1 - 2.4
0,40 - 3 - 6

Червена пираканта/ Piracantha coccinea

Червена пираканта/ Piracantha coccinea
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,4-0,6 - 3 - 6

Едролистна магнолия / Magnolia grandiflora

Едролистна магнолия / Magnolia grandiflora
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
0,2 - 1 - 4,8
0,4-0,6 - 4 - 12

Лоницера / Lonicera nitida

Лоницера / Lonicera nitida
Размер на фиданката Цена, лв. с ДДС
Височина, м Размер на балата/ d, см Обем на кнтейнера, л Бала Контейнер
- - 1 - 2,4
- - 3 - 6